Erken Çocukluk Döneminde Gelişim

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
Early Childhood Development
Yazar: 
Jeffrey Trawick Swith
Çevirmeni: 
Berrin Akman
insan sesi mp3
Türkçe
114 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
Psikoloji
Seslendiren: 
Nurcan Koç
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
44:07:31
Nobel Akademik Yayıncılık
5. Baskı
Ankara
2014
554 Sayfa
ISBN: 
478-3
Alındığı Kurum: 
Aras Kargo
Eser Boyutu: 
2423,93 MB
Konusu: 
Doğumdan sekiz yaşa kadar olan dönemi kapsayan erken çocukluk dönemi, çocuğun en hızlı geliştiği ve öğrendiği dönemdir. Çocuğun hangi yaşta ne tür gelişim özelliklerini gösterdiğini bilmek, gelişime etki eden faktörlerin neler olduğunu öğrenmek ve tüm bunlara göre çocukları doğru tanımak ve değerlendirmek önemlidir. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim: Çok Kültürlü Bir Bakış Açısı kitabı, doğumdan sekiz yaşa kadar olan çocukların yaş ve gelişim dönemlerini detaylı, anlaşılır ve açık bir şekilde anlatmaktadır. Her bir gelişim alanı (fiziksel, bilişsel, dil, sosyal/duygusal) hem kuramsal hem de örneklerle açıklanmaktadır. Aynı zamanda kitapta, çocukların gelişimlerinde farklılıkların altı çizilmekte; normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte atipik davranış özellikleri gösteren çocukların gelişim özelliklerine yer verilmektedir. Kitap, çok kültürlü bakış açılarını içermekte ve bu bağlamda farklı kültürlerde yapılan çalışmalara, vak’ a örneklerine ve araştırma sonuçlarına yer vermekte; gelişim alanlarını kültürel özelliklere ve bilimsel bulgulara göre tartışarak açıklamaktadır. Örneğin dil gelişimi alanında; temel özelliklerle birlikte, iki dilli çocukların dil gelişimi özelliklerine de değinilmektedir. Aynı şekilde normal gelişim gösteren çocukların yanı sıra özel gereksinimli çocukların gelişim özelliklerine de detaylı bir şekilde yer verilmektedir. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim: Çok Kültürlü Bir Bakış Açısı kitabının aileler, eğitimciler ve alan uzmanları tarafından çok okunan bir rehber kitap olması dileğiyle...
Talep Tarihi: 
Cuma, 25 Kasım, 2016
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 1 Şubat, 2018