Çağdaş Tefsir Çalışmalarında Konulu Tefsir Metodu

Bitirildi
Yazar: 
Şahin Güven
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tasavvuf
ŞURA YAYINLARI
Eser Boyutu: 
806,75 KB
Konusu: 
Yaşadığımız asrın insanına anlayacağı bir dil ve üslupla Kur'ân'ın hidayetini sunmak isteyen son dönem İslâm âlim ve aydınları, eski usûlleri de tetkik etmekle beraber, yeni yöntem arayışlarına yönelmişlerdir. Bu yöntem arayışları çerçevesinde, konuları Kur'ân bütünlüğü içerisinde işlemeyi hedefleyen ve bunu yaparken de Kur'ân'ın genel ilke ve prensiplerini devamlı olarak göz önünde bulunduran yeni bir tefsir metodu ortaya çıkmıştır. Bir kısım düşünür ve araştırmacıların, Kur'ânî/İslâmî araştırmaların istikbalinin bu tür çalışmalara bağlı olduğunu söyledikleri yeni yöntemin adı, Konulu Tefsir metodudur.
Talep Tarihi: 
Salı, 17 Ocak, 2017
Tarayan: 
banu büyükcıngıl
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 17 Ocak, 2017