Türk İslam Sentezi

Bitirildi
Yazar: 
İbrahim Kafesoğlu
insan sesi mp3
Türkçe
16 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
İslam
Seslendiren: 
Melisa Tayanç
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
06:37:37
5. Baskı
Alındığı Kurum: 
Altınokta Körler Derneği Kütüphanesi
Eser Boyutu: 
728,11 MB
Konusu: 
Devlet kuruculuk ve teşkilâtçılık kabiliyetli, bu itibarla da toleranslı nizamperver, fütûhata yatkın fakat sömürücü değil, hakikatlere açık, gerçekçi bir millet olarak tanınan Türklerin bu özellikleri düşünce sistemlerinde temellenmektedir. Türk ne herşeyi, insana sağladığı fayda derecesinde değerlendiren maddeci eski Grek gibi, ne de kâinatı meçhuller alemi sayıp çözemediği hadiseleri hemen "mucize"ye bağlayan Sâmî-İranlı-Hindli gibi düşünmektedir. Türk'ün mevcut düşünce tarzları arasındaki yeri, mutedil ölçüde akılcı-maneviyatçı olmaktır. Bu hususiyet İslâm felsefî tefekküründe mühim rol oynamış, dolayısıyla Türk kültür çevresine mensup şahsiyetler müsbet düşünce ve ilim sahasında büyük hizmetler ifa etmişlerdir. Bu ortamda, iradeyi ön safa alan ilahî emirleri akıl ve deliller ışığında kavrayan İslamî düşünce tarzının gelişmesi, zaman ve mekân şartlarını gözeten bir hukuk nizamı, eski Bozkır Türk siyasî teşeküllerinde görülen devlet anlayışı, vicdan hürriyeti ve askerî geleneklerin İslâm'la terkibi, siyasetten ilme, sanata kadar hayatın her safhasında Türk üslûplu bir İslâm anlayışını ve uygulamasını meydana getirmiştir. Bu kitap, bu sentezin tarihî sürecini özetlemektedir.
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 25 Mart, 2017
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 13 Şubat, 2018