Bir Hristiyan Mezhebi Olarak Ortodoksluğun Metadolojisi

Bitirildi
Yazar: 
Kürşat Demirci
metin
Türkçe
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
Alındığı Kurum: 
Merve Karakol
Konusu: 
Oldukça komplike yapısından dolayı Ortodoks teolojisi Hıristiyanlık çalışmalarında en az ele alınan konulardan birini teşkil eder. Bir zamanların yüksek kültürlerine kaynaklık etmiş bu teoloji, 15. yüzyıldan itibaren içine girdiği siyasi konjonktürün etkisi ile gittikçe kapalı bir hüviyete bürünmüştür. Bu kapalılık 20. yüzyılda kominizmin hükmetmiş olduğu alanlardaki Ortodoks düşüncesinde yakın zamanlara kadar değişmeyecek şekilde varlığını daha da katılaştırarak sürdürmüştür...
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 27 Mayıs, 2017
Tarayan: 
Merve Karakol
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 27 Mayıs, 2017