Müslümanlıkta Dini Tefrika

Bitirildi
Yazar: 
Yusuf Ziya Yörüken
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
Ötüken Neşriyat
219 Sayfa
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
12,13 MB
Konusu: 
Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân, Sahn Medresesi Kısm-ı Âlîsi’nde, Süleymaniye Medresesi’nde, Dâru’l-Funûn İlâhiyat Fakültesi’nde İstanbul Üniversitesi İslâm Tetkikleri Enstitüsü’nde ve kurucuları arasında bulunduğu Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde terbiye, sosyoloji, akvam-ı İslâmiyye etnoğrafyası, felsefe tarihi, Türk dinleri ve mezhepleri tarihi, İslâm dini ve mezhepleri tarihi ve İslâm dini ve mezhepleri tarihi ve kelâm dersleri okutmuş; kitaplarıyla ve çeşitli yayın organlarında yer almış yazılarıyla, 1920’li ve 1930’lu yıllar için olduğu kadar, bugün için de geçerli olan ileri görüşlerin bir temsilcisi olmuştur. Ötüken Neşriyat, Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükân’ın * Anadolu’da Alevîler ve Tahtacılar * Şamanizm * Müslümanlık ve Kur’an-ı Kerim’den Âyetlerle İslâm Esasları * Hazret-i Muhammed’in Doğumundan Ölümüne Kadar İslâm Dini Tarihi * İslâm Akaid Sisteminde Gelişmeler adlı kitaplarını yayınlamıştır. Elinizde bulunan ve Müslümanlıkta Dinî Tefrika adıyla yayınlamış olduğumuz bu kitabı ise, İslâm mezheplerinin önemli bir yönüne ışık tutmak suretiyle İslâm Dini ve Mezhepleri Tarihi Serimize yeni bir halka eklemektedir. Prof. Yörükân’ın ilk defa yayınlanmış olan bu kitabı, bize, “İslâm Tarihi’nde Ortaya Çıkmış Ayrılıkçı Görüşler”in tarihî, felsefî ve sosyolojik açıdan yapılmış ince bir tahlilini sunmaktadır. Bu vesileyle mezheplerin, Müslümanlıkta meydana gelmiş olan tefrikanın, aynı zamanda siyasetle ne derece iç içe girmiş olduğunun da veciz bir şekilde göstermeye yardımcı olmaktadır.
Talep Tarihi: 
Perşembe, 5 Ekim, 2017
Tarayan: 
Getem
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 5 Ekim, 2017