Eşin Yasal Miras Payının Belirlenmesi

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
4721 Sayılı Yeni Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Bağlamında Eşin Yasal Miras Payının Belirlenmesi
Yazar: 
Faruk Acar
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Hukuk
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
685,00 KB
Konusu: 
Çağdaş ve olgun bir toplum yapısı fertlerin birbirine karşı eşit haklara sahip olmasından geçer. Yeni Türk Medeni Kanunu kadının aile içinde olması gereken yerini sağlama yönünde çok önemli yenilikler getirmiştir. Çağdaş ve olgun bir toplum yapısı fertlerin birbirine karşı eşit haklara sahip olmasından geçer. Yeni Türk Medeni Kanunu kadının aile içinde olması gereken yerini sağlama yönünde çok önemli yenilikler getirmiştir. Bunların başında şüphesiz mali açıdan kadının korunmasına yönelik, "edinilmiş mallara katılma rejimi"nin kabulüdür. Bu çalışma da Yeni Türk Medeni Kanununun anlaşılması ve uygulanmadına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta bulunan Konulardan Bazıları: Eşin Yasal Mirasçılığının Şartları Eşin Zümre (Parantel) Sistemine Bağlı Olarak Yasal Miras Payı Eşin Yasal Miras Payının ve Saklı Payının Bulunması Katılma Alacağı Hakkı ile Miras Hakkı Arasında Farklar Örnek Olaylar
Talep Tarihi: 
Perşembe, 23 Kasım, 2017
Tarayan: 
Yaşar Mutlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 23 Kasım, 2017