Farklı Anlamlarda Kullanılan Bir Terim Divan

Bitirildi
Yazar: 
Cevdet Yılmaz
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
231,50 KB
Konusu: 
Türkiye'de tarihçi ve coğrafyacıların mahiyeti üzerinde anlaşamadıkları terimlerden biri de divandır. Divan tarihçilere göre Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim sistemi içinde köy ile nahiye arasında kalan idarî ve malî bir birimin adıdır. Coğrafyacılar ise divanı (köyden küçük fakat köye bağlı) bir köy-altı yerleşme şekli olarak kabul etmektedirler. Bu araştırma sırasında elde edilen bulgulara göre divanların geçmişte var olan fakat bugün olmayan bir idarî birim olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç tarihçilerin bakış açısının doğru olduğunu göstermektedir. Coğrafyacıların divan olarak adlandırdıkları iskân şekillerinin ise aslında birden fazla mahalle yerleşmesinden meydana gelen köyler olduğu, bunların bir kısmının geçmişte divan ünitesi olarak adlandırılmalarının günümüz coğrafyacılarını yanılttığı sonucuna varılmıştır.
Talep Tarihi: 
Salı, 28 Kasım, 2017
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 28 Kasım, 2017