Küreselleşme Ahlak ve Değerler

Bitirildi
Yazar: 
Dr. Ali Ulvi Mehmedoğlu ve Doç. Dr. Yurdagül Mehmedoğlu
metin
Türkçe
1 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
Felsefe
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
1,23 MB
Konusu: 
Küreselleşme olgusunu ahlak ve değer bağlamında mercek altına alan başarılı bir edisyon çalışma, inceleme araştırma serimiz içinde çıktı! Yurdagül Mehmedoğlu ve Ali Ulvi Mehmedoğlu'nun editörlüğünde hazırlanan, makale sırasına göre İlhan Kutluer, Mustafa Köylü, Özcan Köknel, Hakan Poyraz, Ahmet İnam, Müzeyyen Sevinç, Kenan Gürsoy ve Sevim Cesur gibi güçlü yazar kadrosu ve yazılarıyla bu kitap, geniş yelpazede medeniyetler arası ilişki ve diyolog gibi güncel tartışmalara da teorik bir alt yapı sunmaktadır! Küreselleşme olgusunun içinden geçtiğimiz bu dönemde, insanlığın en önemli sınavının 'ahlak ve değer' olduğu kaygısından yola çıkılarak hazırlanan bu çalışma, Türk bilim adamlarının fikirlerini ortak paylaşıma sunmayı amaçlamaktadır.Üç bölümden oluşan çalışmanın 'Küreselleşme ve Ahlak' başlıklı ilk bölümünü İlhan Kutluer'in, 'Küreselleşme, Mahiyeti ve Boyutları' ve Mustafa Köylü'nün 'Küreselleşme ve Ahlakî Değerler' başlıklı çalışmaları oluşturmaktadır.'Ahlak Kavramsallaştırması' başlıklı ikinci bölüme Özcan Köknel, 'Mutluluğun Kaynağı Ahlak ve Akıl', Yurdagül Mehmedoğlu 'Evrenselleşebilirlik ve Ahlak', Hakan Poyraz, 'Ahlakın Dikotomisi, İç Ahlak/Dış Ahlak', Ahmet İnam, 'İç Ahlak Üstüne' başlıklı incelemeler katkı sağlamaktadır.'Türk Toplumu, Ahlaki Değerler ve Eğitimi' başlıklı üçüncü bölümde yer alan Müzeyyen Sevinç'in 'Evrensel ve Yerel Değerlerin Eğitime Yansımaları', Kenan Gürsoy'un, 'Özgürlük Tek Başına Değer Olabilir Mi?', Ali Ulvi Mehmedoğlu'nun, 'Gençlik Değerler ve Din', son olarak da Sevim Cesur'un 'Toplumumuzda Ahlakın Kavramsallaştırılması' adlı araştırmalarıyla kitap son bulmaktadır.
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 2 Aralık, 2017
Tarayan: 
Yaşar Mutlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 2 Aralık, 2017