Açık Toplum Küresel Kapitalizmde Reform

Bitirildi
Yazar: 
George Soros
Çevirmeni: 
Doğan Selçuk Öztürk
metin
Türkçe
1 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
Felsefe
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
1,42 MB
Konusu: 
"Dünyada kapitalizmin zaferinden bahsedebiliriz; fakat demokrasinin zaferinden henüz değil. Bugün dünyada hakim olan politik ve ekonomik koşullar arasında ciddi uyumsuzluklar vardır. Küresel bir ekonomimiz var; fakat politik düzenlemeler hala sıkı bir şekilde devletin egemenliğine dayandırılmaktadır. Küresel toplumun ihtiyaçları devletlerin egemenliği ile nasıl uzlaştırılabilir? Günümüzde karşılaştığımız can alıcı problem budur." Peki bir açık toplumun özgül koşullarına nasıl sahip olabiliriz? - Düzenli, serbest ve adil seçimler; - Özgür ve çoğulcu medya; - Bağımsız yargının koruduğu bir hukuk düzeni; - Azınlık haklarının anayasal güvence altında olması; - Mülkiyet haklarını gözeten, dezavantajlı kesimlere sosyal güvenlik şemsiyesi ve fırsatlar sağlayan bir piyasa ekonomisi; - Çatışmaların barışçıl çözüme kavuşturulması konusunda kararlılık; - Yolsuzlukları engellemeye yönelik işleyen bir yasal düzen" "Bu ilkeler çerçevesinde, bu kitabı hayatımın eseri olarak düşünüyorum ve yaşadığım sürece üzerinde çalışmaya devam edeceğim."
Talep Tarihi: 
Cuma, 8 Aralık, 2017
Tarayan: 
Yaşar Mutlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 8 Aralık, 2017