Bilginin Zaferi / İslam Düşüncesinde Bilgi Kavramı

Bitirildi
Yazar: 
Franz Rosenthal
Çevirmeni: 
Lami Güngören
metin
Türkçe
1 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
İslam
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
1,75 MB
Konusu: 
Arapça 'ilm, İngilizcedeki "knowledge" (bilgi) ile adeta tamamen örtüşür. Bununla beraber "bilgi", "ilmin olgusal ve duygusal içeriğini bütünüyle ifade etmede yetersiz kalır. Çünkü 'ilm, İslamiyete ve Müslüman Medeniyetine, kendi farklılığını ve karmaşıklığını hakim kılmış kavramlardan biridir. Hatta Müslüman Medeniyetinde 'ilm kadar bütün yönleriyle belirleyci olmuş bir başka kavram yoktur. Bu tespit, sözgelimi tevhid "Allah'ın birliğini tanıma", ed-Din "Hakk Din" gibi Müslümanların dini hayatlarında çok etkin olan kavramlar için bile geçerlidir. Çünkü bunların hiç biri anlam derinliği ve kullanım yaygınlığı bakımından 'ilm ile eşdeğer değildir. Müslüman entelektüel hayatının, müslüman dini ve siyasi hayatının ve nihayet bir müslümanın gündelik hayatının hiç bir yönü, müslümanın en yüce değeri anlamında "bilgi"ye yönelik kuşatıcı tavra yabancı değildir.
Talep Tarihi: 
Cuma, 8 Aralık, 2017
Tarayan: 
Yaşar Mutlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 8 Aralık, 2017