Alemlerin Rabbi (Cc) Bilmek-Tanımak-Anlamak

Bitirildi
Yazar: 
Mustafa İslamoğlu
metin
Türkçe
1 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
Din
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
603,50 KB
Konusu: 
İnsan "Allah" der de, titremez mi? Elbet bu satırların yazarı da titriyor. Korkudan değil. O`nun hakkında konuşmaya ve yazmaya cüret etmekten. Hiçbir tasavvur. Allah`ı olduğu gibi algılayamaz. Hiçbir akıl, Allah`ı mutlak ve mü- kemmelliğiyle kavrayamaz. Hiçbir beşeri dil, sahibine Allah`ı gereği gibi anlatma im- kanı sunmaz. O`nun azameti karşısında akıllar dumura uğrar, diller lâl olur, mantık iflas eder, nutk tutulur, sözün soluğu kesilir, kelimelerin nabzı durur. Peki, bu gerçeği bilmeme rağmen, Allah hakkında bir kitap kaleme almaya beni ikna eden gerekçeler ne? Üç şey: 1- Allah`a inananların Allah tasavvurlarının, vahyin inşa ettiği Allah tasavvurundan giderek uzaklaşması. 2- Doğru bir Allah tasavvuruna sahip olmadan, sahih bir kulluk, iman ve teslimiyetin gerçekleşmeyeceği. 3- Allah doğru bilinmeden, tanınmadan, anlaşılmadan, hayatın anlam ve amacının asla anlaşılmayacağı. İşte bu yüzden "Allah" demek, "anlam" demektir. Modern hayat Allah`tan uzaklaş- tıkça anlamdan da uzaklaşmaktadır. Anlamsız bir hayat yük, anlamsız bir insan hiç, anlamsız bir dünya canlı cenazelerin meskun olduğu mezardır.
Talep Tarihi: 
Salı, 12 Aralık, 2017
Tarayan: 
Yaşar Mutlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 12 Aralık, 2017