Bir Türk İmparatorluğu Hazar Yahudileri (The Jews Of Khazaria)

Bitirildi
Yazar: 
Kevin Alan Brook
Çevirmeni: 
İsmail TULÇALI
metin
Türkçe
1 Ayrım
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
1,19 MB
Konusu: 
AVRUPA ve AMERİKA’DA TÜM ÜNİVERSİTELERDE DERS KİTABI OLARAK ÖNERİLEN DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI ARASINDA GÖSTERİLEN BİR YAPIT, Hazar Yahudileri, günümüzde pek hatırlanmasalar da sadece Türk, Yahudi ve Kafkas tarihi açısından değil bir bütün olarak dünya tarihi için büyük öneme sahip bir halktır. 5. yüzyıldan itibaren devletlerini oluşturmaya başlayan ve farklı dönemlerde İsrail, Bizans ve İran'dan aldığı göçlerle bir Yahudi sığınağı haline gelen bu devlet, muazzam bir güce sahip olmuştu. Çevresindeki Bizans, Sasani, Arap ve Avar devletleri karşısında yüzlerce yıl varlığını sürdüren; kimi zaman onları vergiye bağlayan, kimi zaman Bizans İmparatorluğu'nu yöneten, kimi zamansa Oğuz Boyu ile omuz omuza savaşan; Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkasya coğrafyasında çığ gibi büyümekte olan İslam Halifeliği'nin engellenemeyen gücünü durdurabilen, böylece tarihin akışında büyük bir kırılma yaratan, destansı bir halkın hikayesidir bu. Günümüzde politik ve dini sebeplerden ötürü Türkiye, Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde adının bile anılmasından çekinilecek kadar önemli bir tarih figürüdür Hazarlar. Türkler açısından ise Şamanizm'den tek tanrılı dinlere geçişin önemli halkalarından birisini oluşturmaktadırlar. Yine bir Türk boyu olan Bulgarlar Müslümanlığı ve Macarlar Hıristiyanlığı seçmişken Hazarlar neden Yahudiliği tercih etmişti? Bu kitap, bu ve benzeri birçok sorunun cevabını aramakta; bambaşka bir tarihi, tüm kanıtları ve cevaplarıyla ortaya koymaktadır. Bu kitapta Yahudiliğin, İsrail kökeninden daha baskın olan Türk kökenleri, tamamen bilimsel gerçeklere dayandırılarak apaçık sergilenmekte ve tarihin birçok döneminde olduğu gibi, çeşitli nedenlerle günümüzde de tırmanışa geçen Anti-Semitizm'in ırksal dayanağı tekrar sorgulanır hale gelmektedir.
Talep Tarihi: 
Salı, 12 Aralık, 2017
Tarayan: 
Yaşar Mutlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 12 Aralık, 2017