Hukuk, Yasama ve Özgürlük Cilt1

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
Law, Legislation And Liberty
Yazar: 
Friedrich August von Hayek
metin
Türkçe
1 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
Hukuk
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
1,02 MB
Konusu: 
Üç kitaptan oluşan HUKUK, YASAMA VE ÖZGÜRLÜK Friedrich August von Hayek’in yaklaşık yirmi yıl süren çalışmaları sonucunda hazırladığı ve 1970-1980 arasında ortaya çıkan en önemli yapıtıdır. Eserin ilk kitabı Kurallar ve Düzen’dir. Prof. Dr. Atilla Yayla tarafındançevrilen bu kitapta Hayek kuralın ne olduğunu, nasıl doğduğunu,nasıl bir yer işgal ettiğini inceler, kuralları toplum düzeni vedüzenlilikle ilişkilendirir. Prof. Dr. Mustafa Erdoğan tarafından çevrilen ikinci kitap Sosyal Adalet Serabı’nda yazar yaygın sosyal adalet kavramınıyıkıcı bir eleştiriye tabi tutar, sosyal adalet adına yapılmak istenenlerinkendiliğinden doğan düzeni tahrif ve tahrip edeceğini ileri sürer.HUKUK, YASAMA VE ÖZGÜRLÜK’ün üçüncü kitabıProf. Dr. Mehmet Öz’ün çevirdiği Özgür Bir Toplumun Siyasi Düzeni’dir. Hayek bu kitapta çağdaş demokrasileri değerlendirip eleştirir, sınırsız demokrasi düşüncesi ve uygulamasını analiz eder.
Talep Tarihi: 
Perşembe, 14 Aralık, 2017
Tarayan: 
Yaşar Mutlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 14 Aralık, 2017

Yorumlar

Comment: 

Elinize emeğinize sağlık