Hz. Peygamber Döneminin Siyasî-İdarî Belgeleri

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
El-Vesâiku's-Siyâsiyye
Yazar: 
Muhammed Hamidullah
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
İslam
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
1,36 MB
Konusu: 
Hz. Peygamber (s.a.) dönemi, hiç kuşkusuz, dünyanın siyasi, dini, ekonomik ve öteki alanlarla ilgili tarihinde önemli sonuçları bulunan bir dönemdir. Herhangi bir çağdaki siyasi durumu ancak bu dönemle ilgili tarihi belgelere başvurarak anlayabileceğimize göre, doğru bir biçimde anlayabilmek için Hz. Peygamber (s.a.) dönemiyle ilgili belgeleri bir araya getirmek zorunludur. Peygamberimizin Mektupları (El-Vesaiku's-siyasiyye), Prof. Dr. Muhammed Hamidullah hocamızın bitmez tükenmez çabaları sonunda oluşan ve gelişen, gerçekten paha biçilmez bir hazine değerindedir. Hz. Peygamber (s.a.) döneminin bu siyasi-idari belgeleri; diplomatik genelge ve talimatlar, güvence (encon) yazıları, alım-satım sözleşmeleri, vakfiyeler, ganimet tahsis ve bölüşüm belgeleri, ehl-I kitap ve mecusilere ahidnameler / imtiyaznameler biçiminde tasnif edilebilir. Bu belgeler, Hz. Peygamber (s.a.) döneminin daha iyi anlaşılması yanında, İslam siyaset ve kamu hukuk dilinin ve terim/kavram gelişmesinin izlenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.
Talep Tarihi: 
Perşembe, 14 Aralık, 2017
Tarayan: 
Yaşar Mutlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 14 Aralık, 2017

Yorumlar

Comment: 

Teşekkür ettim