İzmir Fikir Ve Sanat Adamları

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
1850-1950
Yazar: 
Prof. Dr. Ö. Faruk Huyugüzel
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kültür Bakanlığı yayınları
1. Baskı
Ankara
2000
640 Sayfa
ISBN: 
975-17-2538-0
Eser Boyutu: 
1,20 MB
Konusu: 
Bu kitabın ortaya çıkışının uzun bir hikâyesi vardır. İzmir'e geldiğim ve arkasından E. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde asistan olarak çalışmaya başladığım sıralarda değerli hocam Mehmet Kaplan'ın bana şöyle bir tavsiyesi olmuştu: "Gittiğin yere kök salmalısın!.. Bir bak bakalım, İzmir' de edebiyat ve fikir sahalarında kimler yetişmiş, bunlar ne gibi eserler ortaya koymuşlar?" Bu amaçla da bana doktora öncesi bir çalışma olmak üzere Halit Ziya ve Tevfik Nevzat'ın çıkardığı Hizmet gazetesinin ayrıntılı bir bibliyografyasını hazırlama ödevini vermişti. Böylece başlayan İzmir fikir ve edebiyat tarihi konusundaki araştırmalarım sonraki yıllarda da kesintisiz devam etti. Yaklaşık yirmi beş yıl bu amacın peşinden koştum ve sonunda öğrencilerimin de yardımıyla İzmir'de yayımlanmış kitapların yanı sıra i 950'ye kadar çıkmış bütün gazete ve dergilerin edebi ve fikri bibliyografyası yapılmış oldu. Bir taraftan da genel ve özel kitaplıklardan derlenen eser ve belgelerle İzmir Fikir ve Sanat Adamları Arşivi diye adlandırılabilecek bir arşiv oluştu. Sonra bu kitaplar ve yayın organlarında kendini göstermiş fikir ve sanat adamlarının hayat ve eserleri, kendi araştırmalarımın yanı sıra yönettiğim 200' e yakın lisans, 20' den fazla yüksek lisans ve doktora tezinde ele alınarak incelendi. Yönettiğim tezlerin yanı sıra Halit Ziya, Necip Türkçü, Yakup Kadri, Ömer Seyfettin ve diğer yazarlar hakkında yaptığım araştırmaları kitap ve makaleler halinde yayımladım. Daha sonra hazırladığım 1928 'e kadar İzmir'de Çıkmış Türkçe Kitap ve Süreli Yayınlar Katalogu adlı çalışma, 1996' da Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları arasında çıktı. Şu anda elinizde bulunan kitap, işte böyle uzun bir zaman dilimini kapsayan bir çalışmadır…
Talep Tarihi: 
Cuma, 15 Aralık, 2017
Tarayan: 
Getem
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 15 Aralık, 2017