Luka ve Kutsal Resullerin İşleri

Bitirildi
metin
Türkçe
1 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
Din
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
620,50 KB
Konusu: 
Kelime anlamıyla İncil, iyi ya da sevinçli haberdir. Gerçekten de İncil, günahtan, şeytanın pençesinden, cehennemden, özetle sonsuz mahvoluştan kurtuluşa müjdeleyen iyi haber, sevinçli haberdir! Günahkar insanoğlu için bundan daha iyi haber ne olabilir? O'nda Allah'ın çok sevdiği insanı cehenneme itmekten kurtarmak için ezeli ve ebedi olan Kutsal Kelamını insan bedeninde İsa Mesih olarak dünyaya gönderdiğini okuyoruz. İnsanları kurtarmaya gelen İsa Mesih, bazılarının sandığı gibi bir din kurmaya gelen sıradan bir peygamber değildir. Kutsal Kitap'ta O'nun hakkında öyle bir şey okumuyoruz. Tevrat, Zebur, tüm peygamberler ve İncil O'nu kurtarıcı diye ilan ediyorlar. Şimdi biz Allah'ın tanıklığına mı, yoksa insanın sözüne mi bakalım? Evet, Mesih Hıristiyanlık dinini getirmeye değil seni, beni kurtarmaya gelmiştir.
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 16 Aralık, 2017
Tarayan: 
Yaşar Mutlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 16 Aralık, 2017

Yorumlar

Comment: 

Teşekkür ettim