Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 3

Bitirildi
Yazar: 
Berna Moran
insan sesi mp3
Türkçe
11 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Eleştiri
Seslendiren: 
Funda Erman
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
03:49:14
İletişim Yayınları
18. Baskı
İstanbul
2016
141 Sayfa
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
419,78 MB
Konusu: 
"Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış", Türkçe edebiyat eleştirisi geleneğinin en önemli eserlerinden biridir. Berna Moran, eserini geçen yıl aramızdan ayrılmadan kısa süre önce tamamlamayı başardı. "Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış"ın ilk cildinde yazar, 1950'lere kadarki Türk romanının ana sorunsalının Batılılaşma olduğunu ve bu sorunsalın romanımızın kurgusunu, temalarını, tiplerini nasıl büyük ölçüde etkilediğini göstermişti. İkinci ciltte, 1950-75 arasında yazılmış onbeş eseri inceleyen yazar, bu dönemde Batılılaşmanın yerini toplumsal yapıdan kaynaklanan yeni sorunsalların aldığını ortaya koydu. Üçüncü ciltte Moran, 12 Mart ve 12 Eylül romanlarını yine toplumsal bir sorunsal çerçevesinde inceledikten sonra, 1980 sonrası Türk romanında yeni anlatı arayışlarını, 'fantastik'e 'polisiye'ye, 'büyülü gerçekçilik'e, 'üst kurmaca'ya dönük yeni eğilimleri sergiliyor.
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 20 Aralık, 2017
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 27 Mart, 2019