Kişiler Hukuku Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bitirildi
Yazar: 
Mustafa Dural ve Tufan Öğüz
metin
Türkçe
2 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
Ders
Filiz Kitabevi
8. Baskı
2006
Alındığı Kurum: 
Yaşar Mutlu
Eser Boyutu: 
2,73 MB
Konusu: 
Kişiler (şahsın) Hukukunun konusu, soyut olarak kişidir (şahıs). Gerçekten Medenî Kanunun, Kişiler Hukukunu düzenleyen 8 - 117. maddeleri incelendiği zaman, burada, diğer kişilerle ve eşya ile ilişkisinden soyutlanmış olarak, kişiliğin başlangıcı, sona ermesi ve korunması, kişinin ehliyetleri, adı, yer İle (yerleşim yeri, ikametgâh) ve diğer kişilerle (hısımlık) bağının ve kişisel durum sicilinin düzenlendiği görülür. Aynı yerde tüzelkişi dediğimiz varlıklar da düzenlenmiştir.
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 20 Aralık, 2017
Tarayan: 
Yaşar Mutlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 20 Aralık, 2017

Yorumlar

Comment: 

Teşekkür ederiz