Kur'an'ın Övdüğü İnsan

Bitirildi
Yazar: 
Sadık Unutmaz
metin
Türkçe
2 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
İslam
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
149,29 KB
Konusu: 
"Küçük Kitaplar Serisi" adı ile bir dizi kitapçığı Müslüman kardeşlerimizin hizmetine sunmayı diledik. Bu kitapçık da, bu serinin bir halkasını teşkil ediyor. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da övdüğü insanın vasıflarını ayetlerine sadık kalarak anlatan bu kitapçıkla müs-lüman kardeşlerimize değişik bir hizmet sunduğumuza inanıyoruz. Cenab-ı Hakk, cümlemizi O'nun övdüğü kullarından eylesin. Allah (c.c.) yar ve yardımcımız olsun. Elif Matbaacılık Nasıl daha iyi bir kul olabiliriz? Allah'a hakkıyla nasıl kulluk edebiliriz? Bu çalışma bu sorulara bir cevap kaygısı ile yapılmıştır. Çünkü Rabbimiz hidayet rehberi olan Kitap'ında : "Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (51/56) buyuruyor. Hemen belirteyim ki bu bir meal (tercüme) çalışması değildir. Bu nedenle ayetlerin konumuzu ilgilendiren yönlerini ele aldım. Fakat elden geldiğince, konunun bütünlüğü içinde, ayetlerin bütünlüğüne bağlı kalınmaya çalışıldı. Ayetler incelenirken, incelenmekte olan ayetin siyak ve sibakı onu anlamak ve de anlatmak açısından çok önem taşır. Bu kurala elden geldiğince dikkat edildi. Nüzul yıllarındaki şahsiyetlere, Ehli Kitaba, zamanın kâfirlerine, fasıklarına hâss nitelikler "sebebin hâss olması hükmün âmm olmasını engellemez" kuralı doğrultusunda genelleştirildi. Çalışmayı çok fazla geniş tutmamak amacı ile mefhumu muhalifinden "Kur'an'ın övdüğü insan ve yerdiği insan"ın nitelikleri olabilecek ayetler alınmadi. Örneğin "Ey iman edenler namazı kılın, zekatı verin." gibi emir sıgasıyla gelmiş bir çok ayetler var ki bunlardan "Kur'an'ın övdüğü insan"ın bunları yapan, "Kur'an'ın yerdiği insan"ın ise bunları yapmayan olduğu anlaşılır... Konuyu elden geldiğince herkese hitab edebilecek şekilde hazırladık. Anlamayı kolaylaştırması açısından da ayetlerde geçen nitelikleri belli bir kompozisyon içinde vermeye çalıştık.
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 20 Aralık, 2017
Tarayan: 
Getem
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 20 Aralık, 2017

Yorumlar

Comment: 

Teşekkürler