Milli Mücadele Anıları

Bitirildi
Yazar: 
Ahmet Kasapoğlu
insan sesi mp3
Türkçe
10 Ayrım
Seslendiren: 
Esra Karabal
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
02:33:10
Can Reklamevi Basın Yayın
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
140,22 MB
Konusu: 
Tarihçi-Yazar sayın Cemal Kutay'ın 1980 yılında, İzmir'de yayınlanan Yeni Asır Gazetesi'ndeki (Milli Mücadelede Ege-Ege'nin Türk Kalma Savaşı) başlığını taşıyan bir dizi yazıları arasında yaptığı "...elinizde, yakınlarınızda, aile fertlerinizde o günlere ait fotoğraf, belge, mektup varsa lütfedin. Atalarımızın yurt ve istiklâl uğrunda esirgemediği çoğu meçhul kalmış hizmetlerini gün ışığına çıkarma kadirbilirliğine o kanı taşıyan nesil olarak siz de katılın..." şeklindeki çağrısı üzerine Milli Mücadele'de Soma-Bergama Cephesi'nde Kırkağaç Milli Tabur ve Soma Milli Alay Kumandanı olarak hizmet etmiş olan babam Kasapoğlu Hüseyin Hulki Efendi ile Kırkağaç İlçesi Gelenbe Bucağı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kâtibi Usulîzade Hilmi Efendi'ye ait birer hatıra defteri ile bir fotoğraf, bir çok resmi yazı, telgraf ve mektup gibi belgeleri fotokopilerini aldıktan sonra iade etmek kaydile kendisine vermiştim. Bunları hazırlamakta olduğu "Kurtuluşta Devletleşen Belde: Balıkesir" isimli bir kitapta kronolojik sırasına yerleştireceğini bildirmişti. Sayın Cemal Kutay'ın 1987 yılında ev ve arşivinin yanması üzerine bahsettiği kitap yayınlanmadı, kendisine verdiğim emanetler de iade edilemedi. Ancak, Arap Harfleri ile yazılmış olan bu defter ve belgelerin yıllar önce yeni yazıya çevirebildiğim bölümlerini, geç de olsa, yayınlayarak Gün Işığına Çıkarmayı millî ve tarihî bir görev saydım. Bunu yaparken, Milli Mücadelemizin anılarla ilgili dönemine ait bazı tarihi gerçekleri başlangıçtan hatırlatmayı ve ayrıca anılarda bahsi geçen birkaç ayaklanmayı yeri geldiğinde "dip not" olarak anılara eklemeyi uygun gördüm. (Önsöz'den)
Talep Tarihi: 
Cuma, 23 Mart, 2018
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 16 Mayıs, 2018