Siyasi Yazılar

Bitirildi
Yazar: 
Karl Marx, Friedrich Engels
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Siyaset Felsefesi
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
8,12 MB
Konusu: 
Marx’ın geriye bıraktığı eserleri arasında devrimci örgütlenmeye ilişkin Marksist bir teori ve dolayısıyla da Marksist bir siyaset teorisi olmadığı gibi, o külliyat arasında Marksist bir devlet teorisinin de bulunmadığı bizzat Marksist düşünürler arasında tartışılagelen bir meseledir. Dahası, devlete ve siyasal iktidara ilişkin Marksist cephedeki bu teorik eksiklik tespitinin birkaç istisnai isim dışında-bütün sol düşünce tarihine yayılmışlığından da sözedebiliriz. Marx’da özellikle vurgulamak gerekir ki- gerçekte olmaktan çok görünürdedir eksiklik; onun siyaseti bizzat teorisinde, kapitalist üretim tarzını çözümleme girişimin kendisindedir.
Talep Tarihi: 
Salı, 10 Nisan, 2018
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 10 Nisan, 2018