Enver Paşa'nın Son Günleri

Bitirildi
Yazar: 
Yaver Suphi Bey
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Çatı Kitapları
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
334,32 KB
Konusu: 
nver Paşa'nın son günlerinde yanında bulunan yaveri Suphi Bey'in hatıraları.. Bir serseri kurşun tam kalbi üzerine isabet etti. Bu kurşun nereden gelmişti. Nasıl olmuştu, o kadar yakından ve tam hedefine isabet eden kurşun az bulunur. Enver Paşa, arkasındaki kaput altından geçerek kalbinin tam üzerine isabet eden bu kurşunu yediği zaman birdenbire şaşırdı. - Ay! diyebildi. Parlak gözleri birdenbire karardı ve bir heykel gibi yere yıkılıverdi. Yerde upuzun yatan Paşa'nın dudakları sapsarı oldu. Güzel yüzü birdenbire beyazlaştı ve uzun kirpikli gözleri yavaş yavaş kapanmaya başladı. Sarı dudakları biraz büzüldü, sonra gülümsüyor gibi açıldı. Ve ağzından iki damla kan beyaz çenesinin üzerine doğru döküldü ve sönen parlak gözleri tamamıyla kapandı. Herkes sustu, bütün harp meydanı sustu ve birkaç tarih sayfası sükût içinde kapandı.
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 6 Haziran, 2018
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 6 Haziran, 2018