Carl Gustav Jung

Bitirildi
Yazar: 
Ender Gürol
metin
Türkçe
2 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
Biyografi
Cem Yayınevi
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
18,28 MB
Konusu: 
Psikoloji denilince önce Freud, ardından da Jung akla gelir. İsviçreli hekim Carl Gustav Jung (1875 - 1961), Doğu ve Afrika kültürlerini ampirik hekimliğin Batıdaki yöntemleriyle bağdaştırıp insanlara ilişkin bir tipoloji yaratmaya çalışmış ve bu çalışmalarıyla kendisinden sonraki psikolojiyi de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu kitabın ilk bölümlerinde Jung'un yaşamı ve psikoloji üzerine görüşleri ele alınmakta, ardından da başlıca yapıtlarından çeviriler sunulmaktadır. Kitap, bu niteliğiyle hem lise ve üniversite öğrencilerine, hem de psikolojiyle ilgilenenlere yararlı olacaktır. Aslında kitabın çok büyük bir bölümü (sayfa 19-173 arası) Jung'un kendi eserlerinden seçmelerden oluşuyor. Düşünceler bölümünde ise Ruh, Bilinç ve Bilinçdışı, İlksel İmgeler, Düşler, İnsan ve Başkalarıyla Olan İlişkisi Doktor İle Hasta, Kadın ve Erkek, Gençlik ve Yaşlılık, Birey ve Toplum, Değerler Dünyası Farkında Oluş ve Yaratıcı Yaşam, Ben Gerçekleşmesi Sorunları, İyi ile Kötü Arası, Ruhun Yaşamı, Felsefi Sorunlar Batı ve Doğu Görüş Açıları, Kişiliğin Gelişimi, Kader Ölüm ve Yenilenme, Tanrı Yolu alt başlıkları altında genelde birer cümlelik alıntılar var Jung'dan.
Talep Tarihi: 
Salı, 7 Ağustos, 2018
Tarayan: 
Esra Kapucuoğlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 7 Ağustos, 2018