Sosyal Kuralların Psikolojisi

Bitirildi
Yazar: 
Muzaffer Şerif
Çevirmeni: 
İsmail Sandıkçıoğlu
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
inceleme
Alan Yayıncılık
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
6,77 MB
Konusu: 
Türkiye'de tek parti döneminin aydın kıyımlarında ayrılmaya mecbur bırakan Muzaffer Şerif'i dünya toplum bilimcileri Sherif adıyla tanır. Türkiyeli bilim adamları arasında ise Şerif'in herhangi bir kitabını okuyan çok azdır. Pek çoğu kim olduğunu bile bilmez. Ancak Şerif unutulmuş değil, Türkiye'de unutturulmuş bir bilim adamıdır. Oysa bufgün Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin ileri gelen sosyal bilimcileri arasında Şerif dendi mi akan sular durur. “Muzaffer Şerif toplum psikolojisinin başlıca kurucu ve kuramcıları arasında yer alır. Onun psikolojiye en büyük katkısı, bireyleri anlamadan toplumu, toplumu anlamadan da bireyleri anlamanın olanaksız olduğunu, yaratıcı ve titiz deneyleriyle kanıtlaması olmuştur. Bu yolda fizik, kimya gibi “pozitif” bilimlere benzemeye çabalayarak, insanı toplumdan soyutlayan ve kimliğini salt kuru laboratuar çalışmalarında arayan psikolojiye yeni bir yön vermiş, birey ve toplumu birbirlerine karşıt ya da ayrı güçlermiş gibi ele alan yaklaşımların kısırlığını göstermiştir.” Gündüz Vassaf
Talep Tarihi: 
Salı, 7 Ağustos, 2018
Tarayan: 
Esra Kapucuoğlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 7 Ağustos, 2018