Osmanlılar ve Vehhabilik

Bitirildi
Yazar: 
Fatih M. Şeker
insan sesi mp3
Türkçe
25 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Seslendiren: 
Atilla Ardalı
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
08:52:35
Dergah Yayınları
1. Baskı
İstanbul
2007
344 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi
Eser Boyutu: 
487,61 MB
Konusu: 
İslâm entelektüel geleneği modernleşme döneminde çeşitli cilveler gösterir. Öteden beri hükmünü yürüten itiyat ve idealler, yaşanılan zamana boyun eğer. Tarih ve gelenek en büyük otorite olmaktan çıkar. Zihniyet dünyamızla hayat felsefemizin dört yol ağzında, selefîlik günün meselesi hâline gelir. Bu zihniyet kendisini tam mânâsıyla modern İslâm düşüncesinin zeminine yerleştirilen Vehhâbîlikte bulur. Türklere karşı bir isyan hareketi olarak tarih sahnesine çıkan bu zümre, Moğolları en korkunç yüzleri ile yeniden canlandırır. Osmanlı asırlarında aksiyon hâline gelen düşünce onlarda fikirden sıyrılmış bir harekete dönüşür. Bir başka ifadeyle devlet kuran din, filozofik terbiyesi olmayan kişilerin elinde devlet yıkan bir hâl alır. Hayatın grameri değişir. Osmanlı'nın hâkim olduğu iklimde yörüngeyi Müslümanlık belirlediğine göre devlete karşı isyan bayrağı açan Vehhâbîler aslında İslâm'a karşı savaş açarlar. Bu sebeple de Hâricî zihniyetin öz çocuğu olarak nitelendirirler. Elinizdeki çalışma, Osmanlıların Vehhâbîlik etrafındaki görüşlerini tasvir ve tahlile tabi tutmaktadır. (Tanıtım Bülteninden)
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 17 Eylül, 2018
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 7 Aralık, 2018