Tasavvuf Ve Tenkit

Bitirildi
Yazar: 
Süleyman Uludağ
insan sesi mp3
Türkçe
30 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
inceleme
Seslendiren: 
Ayşe Kahya Yüksel
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
09:40:35
Dergah Yayınları
1. Baskı
İstanbul
2011
257 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi
Eser Boyutu: 
1063,11 MB
Konusu: 
Hangi şekilde tarif edilirse edilsin tasavvuf, İslam kültürünün önemli boyutlarından biridir. Bilhassa Anadolu topraklarının İslamlaşmasına doğrudan etkisi bulunan tasavvuf, Türk düşünce tarihi içinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Ancak eskiden beri tasavvufta serbest düşüncenin olmadığı, onun taklidi ve körü körüne bağlanmayı öngördüğü şeklinde yaygın bir kanaat mevcuttur. Tarihte bu düşünceyi haklı çıkaracak bir yığın malzeme bulunmakla birlikte bu malzemeler mutlak olarak hakikati ifade etmemektedir. Elbette ki sufilere ve tasavvufa pek çok eleştiri yapılmıştır/yapılmaktadır. Bu tenkit ve sorgulamaların bir kısmı dışarıdan gelmekle birlikte muhakkak ki önemli bir bölümü de içeriden olmuştur. Hatta özgür düşünme ve düşünüleni ifade etme açısından tasavvuf diğer İslami ilimlerden daha gweniş bir imkana sahiptir.
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 3 Kasım, 2018
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 3 Kasım, 2018