Büyük İslam İlmihali

Bitirildi
Yazar: 
Ömer Nasuhi Bilmen - Sadeleştiren: Ali Fikri Yavuz
insan sesi mp3
Türkçe
75 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
Seslendiren: 
Feray Öner
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
25:27:21
İpek Yayınları
704 Sayfa
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
1398,28 MB
Konusu: 
Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Din konusunda bilgi ise, İlmihal (herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Her müslümanın bağlı bulunduğu İslam dini konusunda yeterli bilgi sahibi olması bir borçtur. Edindiği bilgilerle de üzerine düşen dinî görevleri yerine getirmiş olacaktır. Aslında bütün insanlığın manevî ruhu yerinde olan dinden, din bilgisinden hiç kimse uzak kalamaz. Öteden beri ister ilkel olsun, ister medenî toplumlar, hiç biri bir dine bağlı kalmaktan dışarı çıkamamıştır. İnsanların gerçek mutlulukları ve saadetleri ilahî bir din yolu ile ortaya çıkar. Sağduyulu kimselerin ruhları ve vicdanları, böyle bir din ile huzursuzluktan kurtulur, yatışır. İnsanlığın yaratılışındaki yüksek amaç, ancak böyle ilahî bir dine sarılmakla gerçekleşir. O mübarek dinin yaşamasına, yükselmesine, yayılmasına, medeniyet saçan şanlı tarihine ait bazı bilgileri öğrenmek isteğinden, insan nasıl gafil bulunabilir? Hiç şüphe yok ki, benliklerini kaybetmeyen uyanık kişi ve cemiyetler bu ihtiyacı ruhlarında duymuşlardır. Dinî eserleri aramayı, onları bulup okumayı gerekli görmüşlerdir.
Talep Tarihi: 
Salı, 6 Kasım, 2018
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 8 Nisan, 2020

Yorumlar

Comment: 

merhaba, bu hazine değerindeki kitap için hem sizlere hem de gönüllü okuyucumuz sayın feray hanıma sonsuz teşekkürler.