Kuram - Yontem Bağlamında Yazılı Sozlu Anlatım

Bitirildi
Yazar: 
Metin Karadag
insan sesi mp3
Türkçe
42 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Dilbilim
Seslendiren: 
Melisa Tayanç
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
15:23:19
Ürün yayınları
2. Baskı
Ankara
2003
303 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi
Eser Boyutu: 
1690,72 MB
Konusu: 
İlköğretimden Üniversiteye dek ulaşan bir süreçte, yazılı/sözlü anlatımın içerik, kuram ve yöntemlerini öğretmeye çalışıyoruz. Bu uzun süreçte başarılı olamayışımızın açık göstergesi; yoğun bir "dil kirlenmesi - anlatım bozukluğu" yakınmasının varlığıdır. Sağlam, kurallı, davranışa dönüşmüş bir eğitim sağlamış olsaydık, diğer tüm olumsuz koşullara karşın dil ve anlatım konusunda kamuya yansımış genel bir başarısızlık, bu denli gündeme gelmezdi. Bu konudaki temel yanlışımızın ezbere dayalı kuru bilgilerin aktarılması; eksikliğimizin de öğrencilerimizi düşünme, eleştirme, yorumlama yetenekleriyle donatmayışımızdan kaynaklandığını düşünmekteyiz. İşte elinizdeki kitap, bu yanlış ve eksiklikleri giderme amacından yola çıkılarak hazırlandı. Benzer kapsamdaki kimi değerli yayınların katkılarını yadsımadan -onlara teşekkürler de sunarak- öğrencilerimize, bu alanda farklı bir açılım sağlamayı amaçladık.
Talep Tarihi: 
Cuma, 9 Kasım, 2018
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 9 Kasım, 2018