Kadın Efendiler

Bitirildi
Yazar: 
Harun Açba
insan sesi mp3
Türkçe
10 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Arastirma- İnceleme
Seslendiren: 
Sare Yıldırım
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
03:47:14
Profil Yayıncılık
1. Baskı
İstanbul
2007
221 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi
Eser Boyutu: 
208,05 MB
Konusu: 
Osmanlı İmparatorluğu’nun saltanatı tam 600 yıl sürdü. Osmanlı’ya ait her şey çok konuşuldu. Padişahlar, savaşlar, fetihler, sadrazamlar, camiler, türbeler. Bazı kadın efendilerden de çok bahsedildi. Kösem Sultan, Hürrem Sultan gibi Ama bunlar daha ziyade imparatorluğun yükselme ve duraklama devrindeki kadın sultanlardı. Nedense Osmanlı’nın son dönemi hakkında çok şey yazılıp konuşulsa da, bu dönemin padişah eşleri hakkında fazla bilgi yoktur. Yazar Harun Açba; Sultan I. Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murad, Sultan II. Abdülhamid, Sultan V. Mehmed Reşad, Sultan VI. Mehmed Vahideddin, Halife II. Abdülmecid Efendi’nin eşlerinin sadece hayatlarından değil ailelerinden de bahsederek, sözde alelade cariye olarak sıfatlanan bu kadınların gerçek geçmişlerini ifşa ediyor. Osmanlı’nın bu sancılı döneminde önemli rol oynayan Kadın Efendiler geçmişimize önemli bir kapı açıyor ve tarihimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor.
Talep Tarihi: 
Salı, 20 Kasım, 2018
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 20 Kasım, 2018