Batıya Yön Veren Metinler Cilt 3

Bitirildi
Yazar: 
Alev Alatlı
metin
Türkçe
3 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
inceleme /araştırma
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
3,94 MB
Konusu: 
Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme sancıları çektiği On Sekizinci yüzyılın ilk çeyreği ile On Dokuzuncu yüzyılın başlarında Avrupa medeniyeti derin ve karmaşık bir kriz atlatır. "Fransız İhtilali ve Napolyon Çağı" olarak adlandırılması âdet olmuş bu krizin kökenleri, On Yedinci yüzyılın ingiliz siyasi devrimlerine uzanmakta, On Sekizinci yüzyıl Avrupa'sının toplumsal yapısı, politik koşulları ve çok sayıdaki güncel tartışmalarından beslenmektedir. Batt'ya Yön Veren Metinler m üçüncü cildinde yer alan seçkiler, 1789 Fransız Ihtilali'ni Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonilerinin 1775'teki başkaldırılarının yüreklendirdiğini ileri sürerler. Bu çerçevede, Fransız İhtilali ile sonuçlanan çağ, "Demokratik Devrim Çağı" olarak adlandırılır.
Talep Tarihi: 
Salı, 20 Kasım, 2018
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 20 Kasım, 2018