Türkiye'de "Sahte İhtiyacın" Kaynağı Olarak Dizi Filmler

Eser Boyutu: 
9,65 MB
Yazar: 
Muhammet Faruk Bayram
Makale Alt Türü: 
Makale
Durumu: 
Bitirildi
Gönüllü Okuyucumuz mu : 
Hayır
Eser Formatı: 
metin
Dil: 
Türkçe
Konusu: 
Kapitalizmin en somut yansımalarının görüldüğü tüketim odaklı toplumda, bireylere tüketim odaklı bir yaşam sürmeleri önerilmektedir. Küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyaya sirayet eden tüketim toplumu, birbirine benzer hayat tarzları yaratmakta; insanlar tüketim toplumu vasıtasıyla oluşturulan sosyal statü gruplarında kendi statülerini ifade etmek adına tüketime yönelmektedirler. İşte bu noktada; televizyon ürünleri, özellikle de dizi filmler, bireylere yaratılan sosyal statü gruplarında ne şekilde yer edinebileceklerine dair fikir sunmakta ve onlara tüketim biçimleri hakkında fikir sağlayarak tüketim isteğini harekete geçirmektedirler. Firmalar ise televizyon ürünleri üzerinden oluşturulan bu tüketim isteğini realiteye çevirmek adına bu platformlarda çeşitli reklamlar yapmakta ve ürünlerini toplumca kabul gören rol modeller üzerinden izleyiciye satmaya çalışmaktadırlar. Bu tezde; kitle iletişim araçları özelinde dizi filmler ile yaratılan “sahte ihtiyaçlar” ile ortaya çıkan tüketim eğilimi ve yaşam biçimi dayatmasının; özellikle internet teknolojisi ile üretilen yeni araçsal mekanizmalar üzerinden ortaya konulacaktır. Televizyon ve dizi filmler vasıtasıyla güdülenen standart yaşam tarzları ve tüketme arzusunun, internet ve mobil uygulamalar yoluyla topluma ulaştırılma ve toplumu şekillendirme anlamında çok daha hızlı bir hal aldığı ve bu noktada, bu araçların bireylerin tüketim ve ihtiyaç belirlemeleri hususlarındaki “self-determinasyon” sürecini ellerinden aldıkları verilen örneklerle irdelenecektir.
Ayrım Sayısı: 
3 Ayrım