Süryaniler ve Süryanilik 2. Kitap

Okunuyor
Yazar: 
Ahmet Taşğın
insan sesi mp3
Türkçe
Seslendiren: 
Ülkü Bayın Tosun
Alındığı Kurum: 
Büyükçekmece Belediyesi Kutadgu Bilig Halk Kütüphanesi
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 5 Aralık, 2018
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 5 Aralık, 2018