Kazan Töreni

Okunuyor
Yazar: 
Aziz Nesin
insan sesi mp3
Türkçe
Kitap Alt Türü: 
Mizah
Seslendiren: 
Susanna Güçok Çelik
Alındığı Kurum: 
Büyükçekmece Belediyesi Kutadgu Bilig Halk Kütüphanesi
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 8 Aralık, 2018
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 8 Aralık, 2018