Türkistan'dan Anadolu'ya İnsan Ve Toplum Hayatı

Bitirildi
Yazar: 
Prof. Dr. Mehmet Şeker
insan sesi mp3
Türkçe
18 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Sosyoloji
Seslendiren: 
Oya Çetintaş
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
04:15:01
Ötüken Neşriyat
1. Baskı
İstanbul
2007
160 Sayfa
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
466,95 MB
Konusu: 
Atalarımız Türkistan bozkırlarından Anadolu'ya yüzyıllar boyunca akın akın geldiler; yeni medeniyetler, yepyeni coğrafyalar ve çeşit çeşit kavimler, dinler ve dillerle karşılaştılar; bunlarla zaman zaman çarpışıp zaman zaman da uzlaştılar; birlikte yaşayacakları ortamlar hazırlayıp atarlının törelerine uygun devletler kurdular. Yeni coğrafyalarda eski ve köklü medeniyetler arasında yeni medeniyetler oluşturdular ve asırlara hükmeden eserler ortaya koydular… Ama her şeyden önemlisi, insanımızın temel değerlerini Orta Asya'dan Anadolu'ya bütün ruh incelikleriyle taşıyıp dokudurlar ve bugünlere gelen kültürümüzün hassas motiflerini meydana getirdiler… Elinizdeki bu eser, Kaşgarlı Mahmud'dan, Hoca Ahmed Yesevi'den Ynus Emre'ye, Edib Ahmed Yükneki'den Hacu Bektaş Veli'ye bu tesirlerin ana çizgilerini gözler önüne sermeye çalışmaktadır… Kısacası kimliğimizin dokusunu teşkil eden lifleri arıyorsanız, bu kitaptan işe başlamalısınız
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 21 Aralık, 2018