Roman Ne Anlatır

Bitirildi
Yazar: 
Mehmet Narlı
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Eleştiri
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
1,16 MB
Konusu: 
Edebiyat eleştirisi, 1980'li yıllardan itibaren, romanın kurgu ve yapı özelliklerine yönelmiş olsada, Tanzimat'tan bu güne kadar, roman eleştirisinin asıl konusu, romanın ne anlattığıdır. Böyle olması da doğaldır; çünkü başlangıcından bugüne, romanımızın en belirgin özelliği, siyasal, sosyal, kültürel bir arka plana ve ortama bağlı olarak gelişmesidir. Bu kitap romanımızın bu temel özelliğine bağlı kalarak birbirine bağlı üç soruya cevap aramaktadır. Cumhuriyet'ten 2000'e, seksen yıllık Türk Romanı, neyi anlatır; niçin anlatır, ve hangi siyasal sosyal kültürel soruları cevaplamak için siyasal sosyal ve kültürel ortam ile roman ilişkisi üzerinde durulduktan sonra yaklaşık 60 roman, tematik olarak şu şekilde tasnif edilmektedir.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 24 Aralık, 2018
Tarayan: 
GETEM
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 24 Aralık, 2018