Eşrefoğlu Divanı

Bitirildi
Yazar: 
Eşrefoğlu Rumi
metin
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Alındığı Kurum: 
Sinan Saltuk
Eser Boyutu: 
6,19 MB
Konusu: 
Hariçten gelen teşkilatçı tasavvufun Türkiye’de ilk mümessili olmak itibarile kültür tarihimizde mühim bir yeri olan Eşrefoğlu hakkındaki malümat o kadar dağınık, kıyıda bucakta kalan vesikalar o kadar nadir bulunmakta idi ki, ekserisi yazma ve güçlükle elde edilen bu vesikalar üzerinde pek az çalışılmış olması, matbu yazıların ise kifayetsizliği, bana bu hususta mümkün olduğu kadar faideli olabilcek bir etüt hazırlamak arzusunu verdi
Talep Tarihi: 
Perşembe, 24 Ocak, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 24 Ocak, 2019