İhya-u Ulumi'd-Dinden Kesitlerle Güzel Ahlak

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Nefsin Tebiyesi ve Ahlakın Güzelleştirilmesi
Yazar: 
Cemaleddin el-Kasımi
metin
Türkçe
3 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
İslam
Say Yayınları
4. Baskı
İstanbul
2018
255 Sayfa
ISBN: 
978-975-2420-80-9
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
2,97 MB
Konusu: 
İhyâ-u Ulumi'd-Din, hicri 5. yüzyılda İmam Gazzâlî tarafından yazılan çok kıymetli bir temel eserdir. Bu eserde; inanç, ibadet konularının yanı sıra âdâb, ahlâk ve hukuki konular da dönemine göre çok yalın ve anlaşılır bir dille anlatılmıştır. Elinizdeki eser; Cemaleddin el-Kasımî'nin muhtasarı (özeti) temel alınarak, İhya'nın üçüncü ve dördüncü cilt konularından derlenmiş ve daha çok kimsenin yararlanması ümidiyle dili sadeleştirilmiştir. Bilindiği üzere bu iki cilt genel olarak ahlâk konularını ele alır. Üçüncü cilt "insanı helaka götüren haller" ve dördüncü cilt "insanı kurtuluşa götüren haller" ana başlıklarını taşır. İstifade edilmesi dileğiyle…
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 13 Şubat, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 13 Şubat, 2019