Siyasal İktisat

Bitirildi
Yazar: 
Bilal Kargı
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Siyaset Felsefesi
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
2,03 MB
Konusu: 
Bir Tarih Felsefesi Temelinde Büyüme Merkezli Makroekonominin Eleştirisi Yazar bu çalışmasında, tarihin bir kesiti olarak günümüz dünyasını anlamanın en tutarlı ve kapsamlı yolunun, bir tarih felsefesine sahip olmak olduğunu ileri sürmekte ve tüm sosyal bilim çalışmalarının açık veya örtük olarak bir tarih algısı içerdiğini savunmaktadır. İnsan bilincini şekillendiren bu tarih algısının nasıl oluştuğunu araştırmakla başlayan bu çalışma, aynı zamanda iktisat teorisinin ve daha da özel olarak ekonomik büyüme teorisinin de bu tarih içeriğine sahip olduğu savunulmaktadır. Diğer taraftan çalışma, kavramlara, kendine özgü bir kavrayış getirmeyi denemektedir. Bunun temel nedenini ise, sosyal bilim kavramlarının dinamik bir karaktere sahip olduğunu ve eğer bu dinamik süreç -tarih felsefesi ile- anlaşılabilirse, kavramların ve olguların nasıl değiştiğinin anlaşılabileceğini iddia etmektedir. Tüm bu sürecin iktisat politikaları üzerindeki etkilerinin, günümüzde, insanların ekonomik büyüme kavramını kabullenişlerini ve bunun sosyal sonuçlarını araştırmaya koyulmaktadır. Böylelikle, tarih felsefesi temelinde makroekonomiye ve günümüz dünyasına ilişkin bazı temel önermeler üretmeyi denemektedir.
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 23 Şubat, 2019
Tarayan: 
Merve Başaran
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 23 Şubat, 2019