Atlas Dergisi

Bitirildi
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Dergi
307. Baskı
İstanbul
2018
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: 
Mustafa Türker Erşen
Eser Boyutu: 
285,26 KB
Konusu: 
Atlas Tarih dergisinin Ekim-Kasım 2018 sayısında iki önemli söyleşi yer alıyor. İlki, yeni sayının kapak konusu olan Osmanlı vampirleri üzerine. Budapeşte Orta Avrupa Üniversitesi’nin Karşılaştırmalı Tarih Bölü-mü’nde Osmanlı toplumunda vampir inanışları üzerine hazırladığı yüksek lisans tezi geçen ay kitaplaştırılan Salim Fikret Kırgi, söylenceler ve vampir algısı üzerine Özlem Numanoğlu’nun sorularını yanıtladı. Diğer bir önemli söyleşinin konusu ise Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’ndan çekildiği mütarekenin imzalandığı Mondros Limanı. Limanda bulunan İngiliz zırhlısı HMS Agamemnon’da imzalanan ateşkes antlaşması savaşı bitirmiş, ama Osmanlı başkenti dahil pek çok kritik noktanın işgali bu antlaşmanın maddeleri dayanak gösterilerek yapılmıştı. Antlaşmanın yapıldığı Mondros Limanı ise Balkan Savaşları’nda Yunan donanmasının, Büyük Harp’in Çanakkale Cephesinde de İtilaf güçlerinin üs olarak kullandığı Limni Adası’ndaydı. Birinci Dünya Savaşı Araştırmacısı Tuncay Yılmazer, adanın Çanakkale Savaşları’ndaki önemini ve Mondros Limanı’nda imzalanan ateşkesin sonuçlarını anlattı. Bu sayıda ayrıca, Olgay Söyler, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Anadolu’da başlayan Şah Kalender Çelebi isyanını; Haşim Şahin, Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim döneminde hekimbaşılık yapan Ahi Çelebi’nin yaşam öyküsünü kaleme aldı. Saro Dadyan, mimar Balyan Ailesi ve saray mimarı Sarkis Balyan’ın eserlerini; Tolga Gerger, Falih Rıfkı Atay’ın gazetecilik yaşamını yazdı. Gazanfer İbar, Mühendisyan Matbaası’nı; Cengiz Kahraman, Kavuklu Ali’yi; Önder Kaya, Sülün Osman’ın maceralarını; Zehra Kafkaslı, ilk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu’nu; Feza Kürkçüoğlu, dolmakalemin öyküsünü; Mehmet Sindel, Peter Sellers’ı anlattı. Türkiye’nin ilk kadın polisiye roman kahramanları Çekirge Zehra, Tilki Leman ve Şeytan Hadiye, Erol Üye pazarcı’nın; 1930’larda Türkiye’deki ilk pop müzik örnekleri ise Gökhan Akçura’nın anlatımıyla Atlas Tarih’in sayfalarında yer alıyor.
Yayın Dönemi: 
Ekim
Yayınlayan: 
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 30 Mart, 2019