Türkiye'de Diller ve Etnik Gruplar

Bitirildi
Yazar: 
Prof. Dr. Ahmet Buran
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Dilbilim
Akçağ Yayınları
1. Baskı
Ankara
2012
310 Sayfa
ISBN: 
6055413545
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
573,11 KB
Konusu: 
Bu eserde Türkiye'deki diller ve etnik gruplar belirlenerek incelemeye çalışılmıştır. Birinci bölümde, Türk, Türkçe ve Türkiye terimleri açıklanmış, etnisite ve etni grup kavramları üzerinde durulmuş; Türkiye'deki etnik gruplar çalışılmış. İkinci bölümde, dil ve dil türleri hakkında genel bilgiler verilmiş, Türkiye'de ana dili olarak kullanılan yerel ve azınlık dilleri tespit edilerek değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye'deki ana dilleri, 1967 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ele alınmış; çeşitli bakımlardan tabloları çıkarılmış ve bu dillerin coğrafi dağılımları haritalar üzerinde gösterilmiştir.
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 30 Mart, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 30 Mart, 2019