Türkiye'nin Yönetim Yapısı

Bitirildi
Yazar: 
Prof. Dr. A. Şeref GÖZÜBÜYÜK
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
siyaset
Turhan Kitabevi
12. Baskı
Ankara
2013
376 Sayfa
ISBN: 
975-6809-52-3
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
1,98 MB
Konusu: 
"1982 Anayasası'nın belirgin özelliklerinden biri, kuşkusuz yürütmeyi güçlendirmesidir. Öte yandan yönetim, hukukun kendisine tanıdığı görev ve yetkileri, ancak, yine hukukun çizdiği sınırlar içinde kullanmak zorundadır. Böyle bir düzende, Türkiye'nin yönetsel yapısı hakkında bazı genel bilgiler verebilmek için, kurumların daha çok hukuk açısından ele alınması zorunlu görülmüştür." (Önsözden)
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 30 Mart, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 30 Mart, 2019