Kur'an ve Sünnet Üzerine

Talep Alındı
Yazar: 
Ali Bulaç
insan sesi + metin
Türkçe
Kitap Alt Türü: 
İslam
Konusu: 
“Allah ve Rasulü bir işe hükmettiği zaman, mümin olan bir erkek ve mümin olan bir kadın için artık kendiişlerinde seçim hakları yoktur. Kim Allah’a ve Rasulune isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapıtmıştır.” (Ahzap/36) Bu çalışmanın amacı İslam düşünce hayatını, Müslümanların maddi ve ruhi faaliyet sahalarını dün olduğu gibi, bugün de etkilemeye devam eden Kur’an ve sünnete ilişkin toplu bilgiler vermektir. Genelde insanın düşünce hayatını ve maddi ilişkilerini yönlendirme amacını taşıyan bu iki kaynak, aynı zamanda İslam tarihi içinde ortaya çıkan bütün bilimlere de bir beslenme ve gelişme zemini teşkil etmektedir. Tefsir, hadis, fıkıh, siyer, tasavvuf, kelam ve tarih gibi bilimlerin Kuran ve sünnet olmaksızın gelişme gösteremeyecekleri bilinen bir gerçektir. Anlaşılan şu ki, bundan sonra Müslümanların ortaya koyacakları bütün bilimsel faaliyetler de yine bu iki kaynak etkileyici, hatta belirleyici rol oynamakta devam edecektir.
Talep Tarihi: 
Cuma, 5 Nisan, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 15 Nisan, 2019