Çocuk Hakları

Bitirildi
Yazar: 
Bob Franklin
metin
Türkçe
3 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
inceleme
Ayrıntı Yayınları
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
10,50 MB
Konusu: 
Çocuklar, baskı gören bir azınlık mı oluşturuyor? Ayrımcılığa maruz kalıyorlar mı? Hakları nelerdir? Hatta hakları var mıdır? Bu kitap, çocukların mutluluğunu her şeyin üstünde tutan bir retorik geliştiren modern toplumların uygulamada, çocuklara karşı kötü muameleye nasıl göz yumduğunu, ayrımcılık yaptığını ve onların en temel yurttaşlık haklarını inkâr ettiğini ortaya koyuyor. Çocuk Hakları, okuldaki ve bakım kurumlarındaki çocukların hakları, çocuk mahkemeleri, çocuklar ve çalışma hakkı, azınlık gruplarına mensup çocukların hakları, kız çocuklarının hakları ve çocukların cinsel hakları gibi çeşitli başlıklar altında çocukların ihtiyaçlarını ve yaşadıkları güçlükleri açıklamakta; yetişkinlerin tutumlarının ve kurumlardaki işleyişin çoğu zaman bu ihtiyaçları görmekten ya da karşılamaktan uzak olduğunu göstermektedir. Çağdaş toplumları serüvenci ve radikal bir yaklaşımla sorgulayan Çocuk Hakları, mevcut politikalarda ve uygulamalarda acil reformlar yapılmasını savunuyor. Geniş bir yelpaze oluşturan çok çeşitli konulardaki tartışmaları bir araya getiren bu kitap, çocuk bakımı, eğitim, sosyoloji, felsefe ve siyaset konularına her düzeyde ilgi duyanlar için olduğu kadar, çocuk ve özgürlük sorunlarıyla ilgilenen herkes için de önemli bir kaynaktır.
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 6 Nisan, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 6 Nisan, 2019