Tartışmalı Siyer Meseleleri

Bitirildi
Yazar: 
İsrafil Balcı
metin
Türkçe
2 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
İslam
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
702,87 KB
Konusu: 
Tartışmalı siyer konularını vahyin mutlak bağlayıcılığı ve sahabe döneminden bugüne ulaşmış rivayetlerin verdiği bilgiler bağlamında ele alan bu kitap, tartışmalı konulara dair yapılmış dogmatik çözümlemelerin karşısına, Kur’an’ı Kerim’den ayetler ve ilkeler bağlamında yorumlar ortaya koymaktadır. Siyerilminin ayrılmaz parçası olan bir takım tartışmalı konular, içerikleri nedeni ile günümüze dek tartışılagelmiş, fakat bu tartışmaların sonucunda ortaya çıkan açıklamalar akla yatmamakta ve meselelere dair makul çözümler ortaya koyamamaktadır. Elinizdeki bu eserde, İslam düşüncesinin içinde bulunduğu çıkmazı körükleyen bu meselelerden bir kısmına ‘vahyin ışığında’ çözümler aranmaktadır
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 10 Nisan, 2019
Tarayan: 
GETEM
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 10 Nisan, 2019

Yorumlar

Comment: 

kitap için teşekkürler. inşaalllah bu tarz vahyi esas alan yazarların kitapları daha da çoğalır.