Antik Çağ İmparatorlukları

Bitirildi
Yazar: 
Eric H. Cline, Mark W. Graham
Çevirmeni: 
Ekin Duru
insan sesi mp3
49 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Seslendiren: 
Nazan Başaran
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
14:20:12
Say Yayınları
2017
488 Sayfa
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
787,62 MB
Konusu: 
Antikçağ İmparatorlukları Yunan-Roma dünyası, geç antikçağ ve İslamiyet’in ilk dönemi dahil Yakındoğu, Akdeniz ve Avrupa tarihini içeren, nispeten kısa ama kapsamlı bir inceleme. İmparatorluklar ve emperyalizmin yanı sıra karşı cephede oluşan direniş ve tepkiler üzerinde de durması, günümüzdeki düzen, adalet ve bağımsızlık kavramlarına ışık tutuyor. Kitapta, antikçağda büyük imparatorluklara direnen halkların geliştirdiği en kalıcı fikirler, değer yargıları ve kurumlar sergileniyor. Gerek imparatorlukların oluşumuyla, gerekse komşu devletlerin bu oluşumlara direnişiyle ilgili temel politik ve ideolojik sorunlar değerlendiriliyor. Her imparatorlukta ve direniş grubunda gözlemlenen ideolojik, ekonomik, askeri ve politik güçler arasındaki bağlantılar üzerinde duruluyor. Emperyalizmin, hedef aldığı halk ya da devletlerin konsolide olması sonucunu doğurduğunu ileri süren bu kitabı, geçmiş ile günümüz arasında pek çok bağlantı kurarak ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 27 Kasım, 2019