Kalplerin Keşfi

Bitirildi
Yazar: 
İmam-ı Gazali
insan sesi mp3
Türkçe
66 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tasavvuf
Seslendiren: 
Yaşar Göktaş
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
18:24:50
Çelik Yyınevi
1. Baskı
İstanbul
1989
590 Sayfa
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
2022,85 MB
Konusu: 
Mükâşefetü'l-Kulûb adlı kitabın tercümesidir. Ali Kaya'nıın titiz çalışma ürünü olan bu eser, mükemmel bir tasnifle müslüman kimliğin ve İslâmî bir hayatın ölçü ve sınırlarını belirler. İnsanın hem iç dünyasını hem dış yaşantısını Cenâb-ı Hakk'ın muradına göre göre tanzim ve tezyin etmeyi öğretir.
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 4 Mayıs, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 11 Temmuz, 2019