Kanunların Ruhu Üzerine

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
De L’Esprit des Lois
Yazar: 
Baron de MONTESQUIEU
Çevirmeni: 
Fehmi Baldaş
metin
Türkçe
3 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Hiperlink Yayınları
İstanbul
ISBN: 
975-7670-41-3
Eser Boyutu: 
2,08 MB
Konusu: 
Montesquieu (1689-1755): Aydınlanma döneminin en önemli düşünürlerindendir. La Brède’de doğdu, hukuk eğitimi aldı. Bordeaux parlamentosu üyesiydi, hâkimlik yaptı. Bordeaux Akademisi’ne seçildi ve makaleler yayımladı. İran Mektupları ile ün kazandı, hayatını teorik ve edebi eserlerine adadı. 1748’de yirmi yıllık bir çalışmanın eseri olan Kanunların Ruhu Üzerine’yi yayımlattı. Eleştiriler üzerine, 1750’de kitabın savunmasını yazdı, ancak Katolik Kilisesi 1751’de kitabı yasakladı. Bu muazzam eser dünyadaki bütün halkların kanunları, gelenekleri, usullerini ele alır; her bir topluma en uygun yönetim şeklini ve kanunları saptar, bunun maddi ve manevi gerekçelerini açıklar.
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 18 Mayıs, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 18 Mayıs, 2019