Aile Terapisi

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Kavramlar ve Yöntemler
Eser Özgün Adı: 
Family Theraphy
Yazar: 
Michael P. Nichols
Çevirmeni: 
Okhan Gündüz
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Psikoloji
Kaknüs
592 Sayfa
Eser Boyutu: 
2,83 MB
Konusu: 
Bu alanda tartışmasız klasik kabul edilen elinizdeki kitapta aile terapisi sadece tarihsel arka planı ve dayandığı kuramlarla değil, özellikle klinik uygulamlara yapılan vurguyla bütün yönleriyle inceleniyor. En yeni terapi modelleri güncel tanımlamalarıyla veriliyor, temel klinik uygulamalar geniş bir şekilde ele alınıyor, günümüzde aile terapisi alanını etkileyen akımlar anlatılıyor, klinik teknikler ayrıntılara inilerek aktarılıyor. Kitabın zengin içeriğinde ön plana çıkan noktalardan bazıları şunlar: • 20. yüzyılın önde gelen aile terapistlerinin biyografileri ve fotoğrafları • Okuyucunun aile terapisi mesleğini ilgilendiren meselelerdeki farkındalığını arttırmak amacıyla meslek ahlakı hakkında bilgi. • Evde hizmet veren aile terapistlerinin karşılaştığı özel meseleler • En son araştırma sonuçları ve veriler • Vaka hikâyeleri • Başlıca kuramsal kavramlar • Nöroloji ve İlişkiler, Cinsellik ve İnternet üzerine bölümler
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 8 Temmuz, 2019
Tarayan: 
GETEM
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 8 Temmuz, 2019