Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları

Bitirildi
Yazar: 
Prof. Dr. Edibe Ünal
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Sağlık
Pelikan Yayıncılık
Ankara
2015
400 Sayfa
ISBN: 
978-605-9160-06-3
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
46,90 MB
Konusu: 
Egzersiz vermek bir fizyoterapistin en önemli görevidir. Hatta mesleğin doğuşuna, tıp alanında egzersiz verme bilincinin gerekliliğinin ortaya çıkması neden olmuştur. Hasta ve sağlıklı kişiye egzersiz verme kavramı, egzersiz fizyologlarının "inflamasyonda egzersiz tıpkı ilaç gibi etki eder" ifadesi ile taçlandırılmıştır. Akut ya da kronik inflamasyonun neden olduğu problem ve hastalıkların tedavisinde egzersiz verme rolü üstlenen fizyoterapistlerin, tedavilerdeki yerinin önemi çok açıktır. Bu durum üzerimize aldığımız sorumluluğu artırmaktadır. Çalışma alanlarımızda tedavi ekibinin bir üyesi olarak, hastalıkların yönetiminde kendi üzerimize düşen egzersiz verme sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek için alana bu kitapla katkıda bulunmak istedik. Kitabımızda, çalışma alanı olarak seçilen konularda, ilgili hastalık grubunu egzersiz vererek bizzat tedavi eden arkadaşlarımızın tecrübelerine yer verdik. Konuları tanımlayıp, literatürdeki egzersiz örnekleri ile de destekledik. Her konunun arkasına egzersiz örnekleri ve yazarın ilgili alana yönelik önerilerini vermeyi uygun gördük. Bu sayede, kitabımıza ulaşan fizyoterapistlerin sahada egzersiz verirken başvurabilecekleri bir rehbere sahip olmalarını hedefledik. Bu kitapta meslektaşlarımıza egzersiz alanında farklı çalışmalarla destek vermek istedik. Kitapta, ortopedik, romatolojik, nörolojik rehabilitasyon ve kadın sağlığı alanında egzersiz yaklaşımları bulacaksınız. Kitabımızın diğer basımlarında ömeklendirmeyi genişletmeyi hedefliyoruz. Kitabımızda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve kitaba ulaşıp faydalanmayı hedefleyen siz meslektaşlarımıza gönülden teşekkür ederim.
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 13 Temmuz, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 13 Temmuz, 2019