İnsan Hakları El Kitabı

Bitirildi
Yazar: 
Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Oğuz Sancakdar, Rifat Murat Önok
metin
Türkçe
4 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Hukuk
Seçkin Yayıncılık
İstanbul
2016
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
56,08 MB
Konusu: 
"İnsan hakları, ülkemizde ve dünyada gitgide daha fazla önem verilen ve ilgi duyulan bir konu haline gelmiştir. İletişim olanaklarının artarak gelişmesi ve ülkeler arası geçişlerin giderek kolaylaşması insan haklarını küreselleştirmekte ve adeta "dünya vatandaşlığına" bir adım daha yaklaştırmaktadır. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun kabulü de, neredeyse bütün hukuki uyuşmazlıkların insan hakları perspektifinden ayrıca değerlendirilmesini gerektirmektedir. İnsan haklarına verilen anlam ve önemin tartışmalı toplumsal ve siyasi konularda ortak akla, nesnel ve bilimsel ölçütlere dayandırılması gerekir. Bu noktada "İnsan Hakları El Kitabı" gerek teorik yönüyle, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarından verdiği örnekler ile önemli bir işlev görmektedir." Kitapta Bulunan Konu Başlıkları İnsan Hakları Kavramı, Önemi ve Felsefi Temelleri İnsan Haklarının Türleri İnsan Hakları Hukukunun Temel İlkeleri ile Başlıca Hak ve Özgürlük Konuları Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği ve Sınırlandırılması Rejimi İnsan Hakları ile İlgili Ulusal ve Uluslararası RKoruma ve Denetim Mekanizmaları Başlıca İletişim Bilgileri ve İnternet Adresleri İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 17 Temmuz, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 17 Temmuz, 2019